Contributie

Contributie

Contributie: Jaarlijks te voldoen voor 1 februari.

De contributie bedraagt voor volwassenen € 30.00 per jaar en voor jeugdleden € 15.00 per jaar. De contributie wordt via automatische incasso geind. Ook is overmaken per bank mogelijk.

Per bank via Rabobank Ommen, bankrekening nr.: NL06 Rabo034.89.03.030, onder vermelding van “Contributie [jaartal]”.

 

Nieuwe leden: inschrijven via de ledenadministratie.

Let op: u bent pas lid als uw contributie betaling is ontvangen!

Geef een reactie